Година на построяване
1907 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Д.К.Попов, което става ясно от оригиналните чертежи на арх. Дабко Дабков ("Къща за две семейства и дюкян на господин Д.К.Попов". Има данни, че първият собственик е бил воденичар от г. Девня.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска публична / Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес