Година на построяване
1912 г. - фасада и преустройство
Кратка информация

Издирен е проект за "една фасадна стена на останалата част от магазините на Сенека Хак Хасанова" от 1912г., дело на инж. Георги Бърнев.

Автор
инж. Георги Б. Бърнев (проект за фасада от 1912г.)
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес