Година на построяване
1910 г.
Кратка информация

За построяването на Общинските градски хали заслуга има варненският кмет Михаил Колони. Той инициира и дори финансира с лични средства изграждането им, с цел подобряване на хигиенните условия на пазарите за мес и риба в града. Сградата на ул."Д-р Пискюлиев" 1 е проектирана от арх. Димитър Раделия през 1910г. и днес функционира като частен търговски обект.

Автор
арх. Димитър Раделия
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес