Година на построяване
-
Кратка информация

* Възрожденска сграда - Турски складове от 1864г.

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес