Година на построяване
1911 г.
Кратка информация

Проектирана за кинематограф на Коста Ранков.

Автор
арх. Атанас Несторов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес