Година на построяване
около 1860 г. *
Кратка информация

Открит е през 1974г Автор е арх.Камен Горанов.

Автор
-
Техническо състояние
В риск
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес