Година на построяване
1860 г.
Кратка информация

Сградата е строена за турски конак и е най-старата обществена сграда във Варна. Непосредствено след 1878 г. в нея се настанява Околийското полицейско управление. Именно в тази сграда на 6 септември 1885г., княз Александър І Батенберг прочита манифеста, с който обявява акта на Съединението на Княжество България с Източна Румелия. По-късно функционира като Дом на политическата просвета. Сградата е ремонтирана и преустроена през 1997 г., след което в нея и до днес се помещава ДЪРЖАВЕН АРХИВ – Варна. На първия етаж са разположени хранилища, а на втория – работни помещения, читалня и лаборатория.

Автор
-
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес