Година на построяване
1924 г.
Кратка информация

Проектирана за Клон на Балканска Банка.

Автор
арх. Антон Франгя
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес