Година на построяване
1909 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Хариклия Г. Ставридис.

Автор
арх. Ставри Д. Ставридис
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Държавна частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес