Година на построяване
1927 г.
Кратка информация

Проектирана за Македонски културен дом от арх. Дабко Дабков. Преустроен от арх.Камен Горанов през 1965г.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Държавна частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна; Историческа НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Местно значение
Адрес