Година на построяване
-
Кратка информация

Позната като Бейската къща.

Автор
-
Техническо състояние
В риск
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес