Година на построяване
1892 г.
Кратка информация

Сградата е построена в края на XIX век. (вероятно 1892г. за кантори и магазини. След като е купена от "Варненска Приморска популярна банка" е направен проект за ремонт (1936г. и сградата придобива днешният си вид. В момента има административно-търговска функция.

Автор
-
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес