Година на построяване
1922 г.
Кратка информация

Проектирана за хотел на Ал.х.Рашидов и М.Абдулов.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес