Година на построяване
1890 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на Божидар Бянов. Сградата е известна в миналото като Хотел "Константинопол".

Автор
-
Техническо състояние
В риск
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес