Година на построяване
1850 г.
Кратка информация

* Възрожденска къща, проектирана за Зейнед бей Пашаолу.

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес