Година на построяване
1910 г. / утвърден
Кратка информация

Проектирана за магазия на Хасан Бей, Риза Бей и Зейтети Ханъм Арифова.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес