Година на построяване
1911 г.
Кратка информация

Проектирана за Жилищно-търговска сграда на Къща на Йордан Тодоров/Теодоров.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Държавна частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес