Година на построяване
1922 г.
Кратка информация

Проектирана за административна сграда на Софийска банка.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
В риск
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес