Година на построяване
1922 г.
Кратка информация

Проектирана за къща на Исмаил и Сали Х-Юмеров и Х-Юмер Салиев.

Автор
арх. Антон Франгя
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес