Година на построяване
1915 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда с хлебарска работилница на Илия Илиев.

Автор
арх. Антон Франгя *
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес