Година на построяване
1912 г.
Кратка информация

Има данни, че на това място още през 1873г. е построена турска баня със собственик Шюкрю бей (Шюкрю бей хамам. Сградата е била дървена, едноетажна, с функционално разделение според пола - мъжка и женска част. След освобождението сградата запазва функцията си, но през 1911г. е напълно разрушена от пожар. През 1912г. арх. Дабко Дабков изготвя "Проект за преустрояване банята и построяване на хотел на Хасан бей и Др.". Издигната е голяма триетажна монолитна постройка с лицева фасада към улицата. Стиловите характеристики на сградата отразяват модерните европейски течения от началото на XX век., преплетени с ориенталските традиции в архитектурата и приложните изкуства. Функцията, както и разделението – мъже/жени се запазва, а хотелската част на сградата е давана под наем на ОбщинатаНа 20.ІV.1933г. в нея се настанява „Майчин дом”, който остава там до 1941г. В приземния етаж на сградата е печатницата, в която се издава вестник „Варненска поща”. След 1944 г. сградата е одържавена и продължава да се използва по предназначение.В момента сградата е в риск, в изключително лошо техническо състояние, с ограничен достъп и аварийни мерки за опазване.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
В риск
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес