Година на построяване
-
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Димитър Парусияди.

Автор
-
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес