Адрес

официален адрес по Административната карта на Варна

Наименование/Функция (преобладаваща)

актуалната преобладаваща функция, вписана в КАИС (Кадастрална административна информационна система)

Собственост (преобладаваща)

вид на актуалната преобладаваща собтвеност, вписана в КАИС (Кадастрална административна информационна система)

Вид НКЦ

вид на културната ценност според ЗКН, описана в официалния списък на недвижимите културни ценности на гр.Варна

Статут

юридически статут на културната ценност според ЗКН, описана в официалния списък на недвижимите културни ценности на гр.Варна

Категория

категория на културната ценност според ЗКН, описана в официалния списък на недвижимите културни ценности на гр.Варна

Техническо състояние

актуално техническо състояние към 2020г.

Графична информация:

Архивни снимки (Държавен архив, Регионална библиотека, Интернет)
Архивни проекти (от Архив – Община Варна)
Снимки 2015г. (автор Даниел Ефтимов)
Снимки 2020г. (автор Даниел Ефтимов)